Tuesday, March 2, 2010

Хазара нийтлэлийн Монгол сэтгэгдэлүүд

Хазара монголчуудтай холбогдох нийтлэл бүрийн доор өч төчнөөн сэтгэгдэлүүд үлдсэн байна эдгээрээс дэмжсэн үгүйсгэсэн олон байгааг энд нийтэлж байна.

Нэг заваараа тэрхүү сэтгэгдэлүүдийг задлаж хувиар гаргах бодолтой байгаа.

No comments:

Post a Comment