Wednesday, October 14, 2009

www.hazarainmongolia.wordpress.com

Монголд суралцаж байгаа 3 Хазара оюутаний нэг Аббас , монголд амьдраж байгаа тухайгаа англи хэл дээрх блог дээрээ бичсэн байна.


Би хувьдаа Аббас-ын www.hazaranewspakistan.wordpress.com www.hazaristantimes.wordpress.com блогуудыг унших маш дуртай.


Одоогоор монгол хэл хазара хэлний үгзүйн харьцуулалтыг блог дээрээ онцолж бичсэн байна.

Та бүхэнд маш сонирхолтой байх болвуу ?

Монгол хэл аялгуу ямар агуу юм энэ олон жилийн дотор үндсэн утгаа гээлгүй хадгалагдаж үлсдсэн байна.

http://hazarainmongolia.wordpress.com/

No comments:

Post a Comment