Friday, May 18, 2012

5 сарын 3нд Нью Иоркын Нэгдсэн Үндэстэний байгуулагын гадаа болсон жагсаал5 сарын 3нд  дэлхийн дахинаар нэг зэрэг явдагдсан олон улсын жагсаалын арга хэмжээний Нью Хотын арга хэмжээ нэгдсэн үндэстэнийи байгуулагын гадаах талбайд боллоо.
Нью Иорк хотын Монголчуудын төлөөлөл энэ арга хэмжээнд оролцож , үйл ажиллагааг дэмжиж ирсэн хазара болон бусад орны иргэдэд Монгол Бичигээр Нэрийг нь бичиж өгч дурсгал болголоо.http://hazara.net/persecution/2012_protests/usa-newyork-may4/index.htm

No comments:

Post a Comment