Friday, May 18, 2012

Hazaras Protest in New York

хазараги, монгол , англи хэл дээр хийсэн нэвтрүүлгийг эндээс үзнэ үү
Энэ удаагын жагсаал , монгол улсад анх удаа хэвлэлийн хурал, амэрикд монгол туургатанууд оролцож , монгол , хазараги, англи хэл өөрийн дуу хоолойгоороо олон улсад Хазара Монголчуудын эрхийн талаар нэгдсэн үзэл баримтлалаа илэрхийлсэн юм. 


No comments:

Post a Comment