Friday, May 18, 2012

Хазара Монголчууд ньЧингис Хааны үүсгэн байгуулсан Эзэнт улсын үед бий болсон онцгой нэгэн Монгол бүлэглэл юмАнх удаа Хазара Монголчууд бусад монгол туургатнуудтайгаа уулзах орчин бүрдсэн юм.

Өнгөрсөн 24 жилийн турш Амэрикын Нэгдсэн улсад болсон чингис хааны тахилгын ёслолын мэдээлэлүүдийг Амэрикын Монголчуудын Соёлын Холбооны вэбрүү нэвтэрч орж үзнэ үү.
http://www.maca-usa.org/macacq.html

Амэрикын Монголчуудын Соёлын Холбооны Facebook хуудсаар  орж энэ чингис хааны тахилгын зургуудыг үзэж сонирхоорой.http://www.facebook.com/pages/Mongol-American-Cultural-Association-MACA/163421300399744

No comments:

Post a Comment