Thursday, May 17, 2012

Вашингтон ДС хотын Хазара нар 2


2010 оны 4 сарын 10нд Вашингтон ДС хотын Амэрик дахь Монгол залуу мэргэжилтэний нийгэмлэг Амэрикын Энх Тайвны Корпусын шугамаар монголд ажиллаж байсан залуусын Монголын Андууд байгууллагын хамтарсан Яргуй Хандивын арга хэмжээн дээр Хазара Монголчууд дэмжиж оролцсон юм.

No comments:

Post a Comment