Thursday, May 17, 2012

Австралын Сиднэй Хотын Монголчуудын Наадамд Хазара Монголчууд өргөнөөр оролцсон юм

2011 оны 7 сарын 10нд Австралын Сиднэй  Хотын Монголчуудын Наадамд Хазара Монголчууд өргөнөөр оролцсон юм.
Дэлгэрэнгүй зургуудыг Facebook  дээрх Hazara Mongolian Global Initiative бүлгийн July 10, 2011 Naadam Festival (Sydney 2011),гэсэн 2 зургын цомгоос олж үзээрэй.

No comments:

Post a Comment