Thursday, May 17, 2012

Stop Killing Hazaras Press Conference арга хэмжээний дараах уулзалтStop Killing Hazaras Press Conference болсон өдөр энэхүү хурлыг зохион байгуулагчид , монголд суралцаж буй хазара оюутанууд хамтдаа нээлттэй ярилцлага өрнүүлсэн юм.Энэ үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй зургууд болон мэдээлэлийг
Facebook  дээр Сэтгүүлч Мөнхбаяр ахын Stop Killing Hazaras Mongolian protest гэсэн зургын цомгоос олж үзээрэй.http://www.facebook.com/moenhbayar

No comments:

Post a Comment