Thursday, May 17, 2012

Stop killing hazaras хэвлэлийн хуралын гэрэл зургууд

"Stop killing hazaras" хэвлэлийн хуралын гэрэл зургуудыг доорхи линкээр орж үзээрэй.
http://www.infomongolia.com/ct/ci/2059
 http://hazara.net/persecution/2011_protests/2011_protests.html
Дэлгэрэнгүй зураг болон мэдээлэлийг Facebook  дээрх Hazara Mongolian Global Initiative бүлгийн Stop Killing Hazaras Press Conference Ulaanbaatar, Mongolia гэсэн зургын цомгоос олж үзээрэй.

Хэвлэлийн хурлын видэo бичлэгүүд , Монголын телевизүүдийн мэдээнүүдийг YouTube  дээрх  дээр орж үзнэ үү

"Stop Killing Hazaras" press conference. Part I
"Stop Killing Hazaras" press conference. Part II


"Stop Killing Hazaras" press conference. Part IV
"Stop Killing Hazaras" press conference. TV9 television 

 

 

"Stop Killing Hazaras" press conference. SBN television

 

 

Хазара Монголчуудын Мичид ТВ

Энэхүү цуврал нэвтрүүлгийн нэг хэсэг нь монгол улсад болсон хэвлэлийн хурлын бичлэг багтсан юм.

20,00 HAZAR MONGOL 

 

No comments:

Post a Comment