Thursday, May 17, 2012

Швэд улсад амьдраж буй Хазара Монголчууд

Швэд улсад амьдраж буй Хазара Монголчууд , энэ хотод болж байгаа монгол улсын иргэдтэй ойр дотно харилцаа холбоотой байдаг төдийгүй энд болж байгаа наадам болон соёлын арга хэмжээнд идвэхтэй оролцдог юм.
Дэлгэрэнгүй зургуудыг Facebook  дээрх Hazara Mongolian Global Initiative бүлгийн Hazara Mongolian in Sweden гэсэн зургын цомгоос олж үзээрэй.
No comments:

Post a Comment